Služby
  • Služby a poradenstvo pre klinické skúšky (fáza I-IV)

  • Výber centrálnych- a skúšobných lekárov

  • Študijná iniciácia (vrátane menežmentu zmlúv skúšobných lekárov a nemocníc)

  • Podanie na úrady a pre etické komisie

  • Monitoring

  • Menežment projektu

  • Pripravenie Clinical Research Associates (CRAs)

  • Rozvetvená sieť kolegov

Služby

magyar deutsch english