Martin Waldherr, PhD

Vzdelanie

 • Univerzita Viedeň, Doktorské štúdium na Inšt. pre mikrobiológiu a genetiku, 1993
 • Univerzita Viedeň, Štúdium zoológie, botaniky a humánna biológia, 1988

Prehľad skúseností

Skúsenosti v menežmente klinických skúšok, ako aj prenesenie študijných protokolov, ktoré sú smerované na dôsledné dodržiavanie ICH/GCP smerníc, ako aj na evidenciu a menežment centrálnych dát.

Skúsenosti v nasledovných terapeutických oblastiach:

Urogenitál: Herpes (genitál), Transplantácia (obličky)
Hematológia: Leukémia, Transplantácia (kostná dreň)
Infekčné ochorenia: Herpes (Zoster), CMV
Psychiatria: Schizofrénia
Neurológia: Alzheimerova-choroba, Epilepsia
Onkológia: Karcinóm (koža, prsník, črevo), lymfóm, transplantácia (kostná dreň)
Transplantácia: Kostná dreň, obličky, pľúca, srdce
Gastroenterológia: Gastroezofagiálny reflux
Srdcovo-cievne ochorenia: Cerebro-vaskulárne poruchy (mozgová porážka), Transplantácia (srdce)

 • Založenie firmy pre opatrovanie klinických štúdií, 2006
  Kancelária v Neusiedler am See, Rakúsko
 • Konzultant / Klinický projektový manažér u Ligand Pharmaceuticals, 2005 - 2006
  rozmiestnený v kancelárií v Crawley, UK
 • Senior Clinical Research Associate u Parexel Int. GmbH, 2001 - 2005
  Home-Office vo Viedni, Rakúsko
 • Clinical Research Associate u Parexel Int. GmbH, 1998 - 2001
  Home-Office vo Viedni, Rakúsko
 • Clinical Research Associate u H. Lundbeck A/S, 1997 - 1998
 • Clinical Research Scientist u Glaxo Wellcome Pharma GmbH, 1995 - 1997
 • Genetik u Jungbunzlauer, 1993 - 1994

Martin Waldherr, PhD

magyar deutsch english